Fundacja Bente Kahan

Fundacja Bente Kahan, fot. Jakub Kamiński

Fundacja Bente Kahan, fot. Jakub Kamiński

Na zdjęciu od lewej:
Malwina Tuchendler, Zbigniew Mrowiec, Ignacy Einhorn, Dominika Arendt-Wittchen, Maciej Łagiewski, Agnieszka Imiela, Karol Lewkowicz, Bente Kahan, Aleksander Gleichgewicht, Maciej Sygit, Marek Mielczarek, Yoav Rossano, Agnieszka Bywalec, Andrzej Kiełczewski, Barbara Pendzich

Fundacja Bente Kahan

Tragiczne doświadczenia Żydów europejskich są dla Fundacji Bente Kahan zobowiązaniem do pracy na rzecz idei wzajemnego szacunku i poszanowania praw człowieka.

Fundacja Bente Kahan rozpoczęła działalność w roku 2006 w celu odnowienia Synagogi pod Białym Bocianem i utworzenia tam żywotnego ośrodka żydowskiej kultury i edukacji, odpowiedzialnego za upamiętnienie i zachowanie 800-letniej historii Żydów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Projekt renowacji synagogi został ukończony dzięki funduszom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG – Norwegia, Islandia, Lichtenstein), Miasta Wrocław, Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, jego wrocławskiego oddziału oraz samej Fundacji. Synagoga pod Białym Bocianem została oficjalnie ponownie otwarta 6 maja 2010 r.