O fundacji

Fundacja Bente Kahan, fot. Jakub Kamiński

Fundacja Bente Kahan, fot. Jakub Kamiński

Na zdjęciu od lewej:
Malwina Tuchendler, Zbigniew Mrowiec, Ignacy Einhorn, Dominika Arendt-Wittchen, Maciej Łagiewski, Agnieszka Imiela, Karol Lewkowicz, Bente Kahan, Aleksander Gleichgewicht, Maciej Sygit, Marek Mielczarek, Yoav Rossano, Agnieszka Bywalec, Andrzej Kiełczewski, Barbara Pendzich
Fundacja Bente Kahan

Tragiczne doświadczenia Żydów europejskich są dla Fundacji Bente Kahan zobowiązaniem do pracy na rzecz idei wzajemnego szacunku i poszanowania praw człowieka.

Fundacja Bente Kahan rozpoczęła działalność w roku 2006 w celu odnowienia Synagogi pod Białym Bocianem i utworzenia tam żywotnego ośrodka żydowskiej kultury i edukacji, odpowiedzialnego za upamiętnienie i zachowanie 800-letniej historii Żydów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Projekt renowacji synagogi został ukończony dzięki funduszom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG – Norwegia, Islandia, Lichtenstein), Miasta Wrocław, Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, jego wrocławskiego oddziału oraz samej Fundacji. Synagoga pod Białym Bocianem została oficjalnie ponownie otwarta 6 maja 2010 r.

Cele i zasady działania Fundacji Bente Kahan:
(Ze statutu Fundacji Bente Kahan)

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 10.
Celami Fundacji są:

 1. Przełamywanie stereotypów oraz przeciwdziałanie antysemityzmowi, rasizmowi i nietolerancji.
 2. Dbałość o materialne i duchowe dziedzictwo kultury żydowskiej – zwłaszcza we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.
 3. Prezentacja dorobku kultury, historii i religii żydowskiej w Polsce i za granicą.
 4. Rozwój kultury żydowskiej w Polsce i na świecie.
 5. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw naukowych i oświatowych w zakresie kultury żydowskiej.
 6. Dokumentacja i upamiętnianie historii Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem doby Holokaustu.
 7. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących porozumieniu i współpracy między narodami, kulturami i religiami.
 8. Aktywizacja obiektów Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 7.
 9. Wspieranie działań innych instytucji oraz osób fizycznych zbieżnych z celami Fundacji, o których mowa w punktach 1-8.
 10. Pozyskiwanie inicjatyw dla pozyskania źródeł finansowania przedsięwzięć przedstawionych w punktach 1-9.

§ 11
Fundacja realizuje cele określone w § 10 w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie:
 • festiwali, koncertów, przedstawień, warsztatów, wystaw, programów radiowych, telewizyjnych i filmowych,
 • działalności wydawniczej,
 • działalności naukowo-badawczej, konferencji, seminariów,
 • działalności edukacyjnej, szkoleń, odczytów.
 1. Przyznawanie stypendiów oraz udzielanie wsparcia finansowego laureatom konkursów.
 2. Współpracę z:
 • organami administracji państwowej, samorządowej,
 • organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi o podobnych celach do Fundacji,
 • placówkami oświatowymi, naukowymi i kulturalnymi.
Specjalna Nagroda Kulturalna Śląska dla
Fundacji Bente Kahan 2010

Nagroda Kulturalna Śląska Kraju Związkowego Dolna Saksonia to nagroda dla wyjątkowych Ślązaków. W tegorocznej polskiej edycji Nagrody polsko-niemiecka kapituła przyznała ją historykowi Arno Herzigowi, Ewie Michnik – dyrektor Opery Wrocławskiej oraz Fundacji Bente Kahan. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się w sobotę, 4 września we wrocławskim Ratuszu. Nagrodą specjalną ufundowaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego został pośmiertne uhonorowany ks. prof. Antoni Kiełbasa.

Nagroda Kulturalna Śląska Kraju Związkowego Dolna Saksonia przyznawana jest od 1977 roku. Wiele Ślązaczek i Ślązaków, którzy po drugiej wojnie światowej musieli opuścić swoją ojczyznę, osiedliło się w Dolnej Saksonii, przyczyniając się w znacznym stopniu do odbudowy tego kraju. Dlatego dolnosaksoński rząd krajowy ufundował swego czasu tę nagrodę jako znak więzi łączącej Kraj Związkowy ze Ślązaczkami i Ślązakami żyjącymi w Republice Federalnej Niemiec. Nagrodą tą wyróżniane były osiągnięcia twórców, którzy pochodzą ze Śląska, lub których wyróżnione dzieła wykazują związki ze Śląskiem. Przyznawano ją za wybitne dzieła indywidualne lub zbiorowe w dziedzinie literatury, sztuk plastycznych i muzyki.

Od 1991 roku rząd Dolnej Saksonii, kierowany myślą o porozumieniu i pojednaniu między Niemcami i Polakami, zmienił formułę nagrody i przyjął za cel wspieranie nią wspólnej pielęgnacji i rozwoju śląskiego dziedzictwa kulturowego oraz twórczości kulturalnej Ślązaczek i Ślązaków. Od tamtej chwili nagrodą tą wyróżniani są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, sztuk plastycznych i muzyki również polscy artyści zamieszkali na Śląsku. Ponadto nagroda ta może być przyznawana za szczególne zasługi w zakresie utrzymywania, rozwoju i krzewienia śląskiego dorobku kulturowego.

Bente Kahan Ambasadorem Wrocławia 2010

Bente Kahan została piatym ambasadorem Wrocławia – laureatką nagrody Gazety Wyborczej.

„Efektem spotkania Bente z Wrocławiem jest Synagoga Pod Białym Bocianem. Miasto spotkań ma kolejne wspaniałe miejsce spotkań. Zawdzięcza je Bente Kahan. Jej uporowi, energii, wierze, pasji, oddaniu i entuzjazmowi. Bente, Wrocław Ci bardzo dziękuje” – napisał w uzasadnieniu werdyktu kapituły przyznającej tytuł Ambasadora Wrocławia Jerzy Sawka, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Wrocław.

Dziękując za przyznany tytuł, powiedziała, że to dla niej wielki zaszczyt, ale i obowiązek. A potem zaśpiewała w jidysz a capella piosenkę „Szczęście”.
– Kocham Wrocław. To otwarte miasto otwartych ludzi, którzy wspólnie chcą budować dobrą przyszłość – dodała.

Więcej na ten temat… Bente Kahan Ambasadorem Wrocławia