Zespół

Bente Kahan  bentekahan@fbk.org.pl
Prezes Zarządu Fundacji Bente Kahan
Dyrektor Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej we Wrocławiu
 
Marek Mielczarek marekmielczarek@fbk.org.pl
Prezes Rady Fundacji Bente Kahan
Manager projektu rewaloryzacji Synagogi pod Białym Bocianem
 
   
Agnieszka Imiela  office@fbk.org.pl
Kierownik koordynacji projektów  
Tomasz Fila  promotion@fbk.org.pl
Koordynator projektów  
Małgorzata Hućko  info@fbk.org.pl
Koordynatorka projektów  
Malwina Tuchendler kontakt@fbk.org.pl
Koordynatorka projektów